spája výhody internet bankingu s výhodami platobnej karty,
bez nutnosti drahej autorizácie, s využitím bezpečnej komunikácie a výpočtovej kapacity smartfónu.

Way4Pay sa ľahko integruje do bankového prostredia.
Way4Pay využíva maximum existujúcej bankovej a medzibankovej platobnej infraštruktúry. Klient banky zostáva klientom banky. Riešenie je autonómne v zmysle, že použitie jednou bankou nezávisí od rozhodnutia používania systému inými bankami ani na iných systémoch kartových alebo telekomunikačných spoločností. Vo vzťahu k obchodníkom ďalej približuje banku ku každodennému podnikaniu obchodníka poskytovaním nových pokročilých platobných riešení.o prinesie banke zavedenie systému W4P?

 • Úspora nákladov na platby. Pri odstránení nákladov na autorizáciu umožHuje realizáciu platieb aj nižších súm, čím sa bezhotovostné bankové platby rozšíria do nových oblastí
 • Vznikom nových príležitostí pre bezhotovostné platby vzniká ďalšia príležitosť tržieb
 • Rozšírenie možností podnikania a vzťahu s obchodníkmi, poskytovaním nových platobných obchodníckych riešení, čo poskytuje ďalšie možnosti tržieb
 • Vysoká flexibilita Way4Pay, ktorá umožHuje jej zahrnutie, či spájanie s inými, bankami, alebo bankovou skupinou ponúkanými produktami
 • Poskytnutie možností debetnej, kreditnej alebo predplatnej karty pre mobilné platby
 • Jednoduchá administrácia
 • Integrovateľnosť na existujúce systémy
 • Systém nie je závislý na telekomunikačnom operátorovi
 • Zvýšenie bezpečnosti oproti platobným kartám, ochrana klientov a v neposlednom rade zníženie nákladov na reklamácie

Ako integrujem Way4Pay do banky?

Poskytovanie služby platby smartfónom pomocou systému Way4Pay predpokladá integráciu modulu Solution4Clearing do prostredia informačného systému banky, ktorý okrem ďalších funkcií, plní úlohu rozhrania medzi Way4Pay a systémami banky.

V súlade so svojou obchodnou stratégiou, banka rozhodne o spôsobe zapojenia Way4Pay do banky, v zmysle rozhodnutí o:
 • rozsahu a forme využitia platieb použitím smartfónu (formou debetnou, kreditnou a pod.),
 • spôsobe zapojenia W4P do produktového portfólia banky, zapojení komunikácie produktov na báze Way4Pay voči klientom a obchodníkom v súlade s ich stratégiou.
 • spôsobe registrácie klientov a ich mobilných zariadení (smartfónov),
 • forme spravovania bezpečnostných prvkov (spôsob prideľovania bezpečnostných kódov).

Opýtajte sa nás viac