nie je len platobný systém.Je to celý komplex podporných aplikácii na predaj tovarov a služieb na diaľku, ktorý umožňuje ponúkať a predávať skutočne v teréne, prakticky kdekoľvek.


Použitie platobných kariet je pri malých platbách pre obchodníka drahé. Obchody s malými obratmi sú navyše často nútené zakúpiť kartový terminál. Prijímanie hotovosti zase predražuje jej spracovanie. Predajné miesto vyžaduje prítomnosť pracovnej sily alebo drahé zariadenie na príjem hotovosti, či platobných kariet. Way4Pay je dostupnou alternatívou k hotovostným, či platobným kartám.

o získa obchodník zavedením systému W4P do svojho podnikania?

 • Možnosť jednoducho zavádzať nové spoplatnené služby
 • Možnosť jednoducho rozširovať nové predajné miesta
 • Zníženie nákladov na vybavenie nového predajného miesta
 • Zníženie nákladov na platbu
 • Zníženie nákladov na spracovanie hotovosti
 • Možnosť doručovania elektronického tovaru, v podobe vstupeniek, lístkov, poukážok...
 • Možnosť pre svojich klientov potvrdzovať platbu až po doručení tovaru
 • Možnosť využívať elektronickú faktúru, čo prináša zníženie nákladov na zaúčtovanie a integráciou s účtovným systémom
 • Možnosť priameho prepojenia na účtovný systém
 • Priamu podporu vernostných programov a iných marketingových aktivít

Ako môžem využit Way4Pay v mojom podnikaní?

Prostredníctvom Way4Pay je možné uhrádzať ľubovoľný tovar a tak jednou z možností je využiť Way4Pay, ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej platby pre už existujúci predaj tovaru, alebo služieb. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, kde tento spôsob platby prináša výhody:

 • Parkovné
 • Vstupenky na kultúrne a športové podujatia na jednotnom predajnom mieste
 • Diaľničné známky
 • Gastro lístky a iné poukážky
 • Zľavové kupóny
 • Bezpečné platby v internetových obchodoch
 • Cestovné lístky a miestenky
 • Bežné platby pri pokladni
 • Predaj priamo z bilboardu so zobrazeným predajom
 • Bezhotovostné platby v predajných automatoch
 • Donácie

Ako integrujem Way4Pay do môjho podnikania?

Pre jednoduché platby v obchode postačuje bankový účet v ľubovoľnej banke a smartfón s nainštalovanou aplikáciou Way4Pay pripojený na internet. Funkcionalita aplikácie Way4Pay zabezpečí funkciu platobného terminálu, vystavenie platobných titulov, účteniek, a online prijímanie potvrdení o platbe.
V prípade predaja tovaru na diaľku je potrebná registrácia obchodníka v platobnom systéme Way4Pay, ktorá slúži na ochranu zákazníkov a predajcov pred nekalým podnikaním a zvýšenie dôveryhodnosti predajcu.
Ak nemáte vlastný informačný systém, alebo začínate s predajom tovaru alebo služieb, tak po registrácii si môžete tieto nakonfigurovať v obchodníckej časti aplikácie Solution4Merchant, ktorú obchodníkovi po registrácii sprístupníme. V nej nakonfigurujete svoje služby a spôsoby bezhotovostnej platby za ne výberom z viacerých možností, ktoré Way4Pay prináša.
Ak už máte vlastný informačný systém, je potrebné doH používanie Way4Pay integrovať. Ak Váš informacný sytém nie je centralizovaný, je potrebné zrealizovať úpravy pokladní napríklad o možnosť vytlačenia QR kódu, ktorý si váš zákazník zosníma a môže zrealizovať platbu smartfónom.
Ak Váš existujúci informačný systém je centralizovaný, bude potrebná jeho integrácia, aby dokázal komunikovať s modulom Solution4Merchant. Integrácia sa realizuje na mieru, prípad od prípadu.

Možnosti platby W4P?

Využitím smartfónov novej generácie pre platby za tovary a služby prostredníctvom:
NFC
QR kód
Pickup kód
E-mail
Webový prehliadač
SMS*
* SMS sa predpokladá používať iba ako záložné riešenie v prípade že nie sú prístupné iné možnosti komunikácie.

Opýtajte sa nás viac