Základný princíp

Princíp systému Way4Pay spočíva v pokrytí celého procesu platby, ktorý sa začína vystavením účtenky,pokračuje jej overením a potvrdením platby za ňu z vybraného účtu a končí výsledným vyrovnaním voči účtom predajcu a kupujúceho.

možnosti prenosov
hlavné komponenty
príklad mobilnej platby za parkovanie


Účtenka

Obsahuje meno firmy, číslo účtenky, predmet kúpy, sumu platby, menu a účet, na ktorý sa má platba realizovať.Platba

Platba pridáva účet z ktorého sa bude platiť, časovú pečiatku, identifikáciu zariadenia, ktoré autorizuje platbu a autorizačný prvok.Vyrovnanie

Vyrovnanie realizovanej platby je možné tromi spôsobmi v závislosti od konkrétnej implementácie u prevádzkovateľa:
  • voči riadnemu účtu vedenému v Backend systéme W4P
  • voči tieňovému účtu vedenému v Backend systéme W4P
  • priamo voči účtu v bankovom core systéme