Prinášame nakupovanie a bezhotovostné platby do nových
oblastí, kde v súčasnosti dominujú hotovostné platby,
s maximálnym využitím smartfónov novej generácie a internetu.

Čo je to ?

Systém umožňujúci vybudovanie komplexného nákupného a platobného systému novej generácie s využitím smartfónov pre platby za tovary a služby priamo na mieste nákupu.

Ako to funguje ?

Systém pokrýva celý proces platby, ktorý sa začína vystavením účtenky, pokračuje jej overením a potvrdením platby za ňu z vybraného účtu a končí výsledným vyrovnaním voči účtom predajcu a kupujúceho.

Vyskúšajte Demo

Zaregistrujte sa zadarmo, len pomocou e-mail adresy, získajte 1000 WEP v našej virtuálnej mene. Potom môžete nakupovať tovar a služby, sledovať stav na účte a uskutočnené transakcie.News