Vytvára zo smartfónu platobný nástroj v rukách plátcu. Využíva funkcie smartfónu a jeho komunikačné rozhrania.Používateľ si aplikáciu stiahne a nainštaluje do svojho smarfónu a zaregistruje v niektorej z bánk spracúvajúcich mobilné platby v systéme Way4Pay.


možnosti prenosov
hlavné komponenty

Vybrané obrazovky z mobilnej aplikácie

Zoznam účtov

Platby

Účtenky

Vytvorenie účtenky

Vyzdvihnutie účtenky

Akceptácia účtenky

Odoslanie platby

Lístky

Detail lístka

Kontrola lístka

Označenie lístka

Kontrola lístka po označení