Porovnanie s inými platobnými systémami

Čím sa Way4Pay líši od internetového bankovníctva

 • Way4Pay je určené na platbu v teréne, na ktoré nie je internetové bankovníctvo vhodné. Internetové bankovníctvo neintegruje účtenku teda väzbu na obchodníka ako súčasť procesu.
 • Internetové bankovníctvo pokrýva len samotnú platbu.
 • Internet banking neposkytuje on line informáciu o platbe obchodníkovi, ak nie je obchodník v rovnakej banke ako platca.
 • Internet banking neumožňuje správu elektronického tovaru, nie je vhodné na integráciu do obchodných systémov obchodníkov (cestovné lístky, vstupenky a podobne).
 • Internet banking vyžaduje na strane obchodníka náklady na párovanie platieb s faktúrami/účtenkami.

Čím sa Way4Pay líši od platobných kariet?

 • Platobné karty vyžadujú odovzdanie identity karty obchodníkovi, čím je možná krádež. Na internete je toto nebezpečie o to väčšie. Údaje karty sú konštantné až do jej exspirácie resp. predčasného zablokovania, pričom majiteľ karty, vydávajúca banka aj kartová spoločnosť má náklady na hradenie neoprávnených platieb
 • Platba kartou vyžaduje vybavenie platobného miesta drahým technickým zariadením
 • Way4Pay nevyžaduje sa drahú autorizáciu kartovou spoločnosťou alebo budovanie licencovaného autorizačného centra bankou
 • Platobné karty neposkytujú výhody nákupu „zo steny“ resp. „na mieste“, úložiska elektronických tovarov, kúpa služieb od fyzickej osoby, ...

Prečo je Way4Pay lepšie ako emulácia platobnej karty v mobilnom telefóne?

 • Emulácia karty v mobilnom telefóne zachováva všetky nevýhody platobnej karty.
 • Emuláciu platobnej karty do mobilného telefónu považujeme za vôbec najstupídnejšiu ideu, neprináša okrem technologických problémov a nákladov pre banku a operátora pre zákazníka žiadnu výhodu oproti zníženiu počtu vecí vo vrecku.


Porovnanie s platobným systémom VIAMO

 • VIAMO je nepoužiteľné na bežné platby obchodníkom, nákupy v teréne a mobilný obchod, preto nie je pre Way4Pay žiadnym konkurentom. Je použiteľná len na platby medzi ľuďmi, ktorých je minimum.
 • Ak majú obe strany VIAMO aplikáciu v telefóne, v podstate nahrádza údaje o číslach účtov príjemcu a platcu ich telefónnymi číslami.
 • Ak príjemca nemá aplikáciu VIAMO, platba sa prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne posiela formálne na telefónne číslo príjemcu.
 • Príjemcovi je následne zaslaná SMS správa, z ktorej údaje použije prostredníctvom portálu VIAMO na určenie účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané.

Prečo je Way4Pay lepší ako BySquare

 • Obchodník nedostáva on-line informáciu o zaplatení. Musí počkať, až je platba zákazníka pripísaná na účet obchodníka.
 • BySquare nerieši väzbu a následne kontrolu medzi vystaviteľom a číslom jeho účtu, umožňuje falšovanie a podvody.
 • Way4Pay nie je viazaný iba na QR kód, Way4Pay podporuje ďalšie možnosti ako PickUpCode, komunikáciu e-mailom, NFC alebo iné formy bezkontaktnej komunikácie na malé vzdialenosti.
 • BySquare podporuje len jednu formu platenia, bez možnosti napr. platieb na mieste, ....
 • Way4Pay je jednoduchšie, formát účtenky je otvorený a dátovo menší.