Systém Way4Pay sa skladá z nasledujúcich komponentov

Mobilná aplikácia - hlavný nástroj na realizáciu platieb
Solution4Merchant zabezpečuje správu predávaných produktov a služieb pre jednotlivých predajcov.
Solution4Clear zabezpečuje komunikáciu s mobilnou aplikáciou a ukladanie a správu v nej spracovaných dát.
Merchant Registry - integračný komponent systému

Mobilná aplikácia

Predstavuje hlavný nástroj pre realizáciu platieb v rukách zákazníka. Využíva všetky funkcie smart phonov, spolu s existujúcimi rozhraniami. Mobilná aplikácia Way4Pay umožHuje platby i malých obnosov prostredníctvom smart phonu. Ponúka nasledujúce funkcie:

 • Prehľad účtov
 • Prehľad platieb z účtov a zobrazenie ich stavu
 • Zobrazenie detailu platby
 • Prehľad prijatých účteniek a zobrazenie ich stavu
 • Zobrazenie detailu účtenky
 • Prehľad prijatých lístkov
 • Zobrazenie detailu lístka
 • Vytvorenie účtenky
 • Prijatie účtenky (sieť/QR/NFC/mail/SMS/kód)
 • Prijatie platobnej inštrukcie prostredníctvom QR/čiarových kódov vytvorených podľa iných štandardov a ich transformácia do štandardu W4P
 • Platba účtenky
 • Sprístupnenie / odoslanie platby (sieť/ QR/ NFC/ mail/ SMS/ kód)
 • Prijatie lístka
 • Zoskenovanie a načítanie QR kódu
 • Synchronizáciu so serverom
 • Nastavenia.

vybrané obrazovky mobilnej aplikácie
možnosti prenosov

Solution4Merchant

Komponent Solution4Merchant je umiestnený u obchodníka, zapojeného do systému Way4Pay. Poskytuje služby pre podporu účasti ochodníka v systéme Way4pay, ale tiež ponúka služby pre podporu samotnej činnosti obchodníka.Komponent Solution4Maerchant zabezpečuje:
 • Správu predávaných produktov a služieb pre jednotlivých predajcov
 • Kontrolu elektronického tovaru
 • Obsahuje billing a rating funkcionalitu
 • Poskytuje dáta pre vygenerovanie účtenky
 • Generuje elektronický tovar (vstupenky, cestovné listky...).

Solution4Clear

Komponent Solution4Clear je obvykle umiestnený v prostredí banky. Slúži na prepojenie s bankovým systémom. Tiež zabezpečuje komunikáciu s mobilnou aplikáciou a ukladanie v nej spracovávaných dát. Solution4Clear zabezpečuje:
 • Subsystém je nainštalovaný v banke
 • Komunikáciu s mobilnou aplikáciou
 • Ukladanie a správu v nej spracovaných dát
 • Autorizáciu Way4Pay platieb a rieadenie autorizačných zarioadení
 • Notifikáciu prijatých patieb

Solution4Clear tiež ponúka vybranú funkcionalitu core bankového systému:
 • Správa klientov
 • Správa účtov
 • Správa autrorizačných zariadení (telefónov),
 • Správa mobilných platieb, podpora pre debetné, predplatené alebo kreditné druhy účtov
 • Clearing platieb

Merchant register

Merchant register je centrálny integračný komponent systému Way4Pay. Vybranú funkcionalitu poskytuje centrálne, čo umožnuje realizovať niektoré operácie nezávisle od bánk. Poskytuje tiež funkcie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť platieb prostredníctvom systému Way4Pay.
 • Registráciu obchodníkov, ktorí budú po registrácii akceptovať Way4Pay platbu
 • Overovanie obchodníkov pri platbách, pre zabezpečenie zamedzenia podvodov
 • Realizáciu vybraných operácií centrálne, hlavne:
 • Pick Up kód servis
 • SMS servis
 • Delivery vs Payment (DvP) servis