Ako to funguje? - Príklad krokov zaplatenia za parkovanie


 

1. krok

V prvom kroku sú načítané informácie o produkte resp. službe do smartfónu prostredníctvom NFC čipu, alebo nasnímaním QR kódu fotoaparátom.


2. krok

V druhom kroku je upresnený výber tovaru resp. služby, alebo platiacim doplnené ďalšie informácie pre kúpu a potvrdí zakúpenie. V príklade na obrázku môže byť doplnené E V auta. Následne je vygenerovaná a odoslaná účtenka do smartphonu kupujúceho.


3. krok

Kupujúci si zobrazí prijatú účtenku a potvrdí jej platbu.


4. krok

Po potvrdení platby kupujúcim, je v module Solution@clear bankou preverené, či je možné úhradu zrealizovať, v module Merchant register je overený prijímateľ platby. Ak je všetko v poriadku je príkaz na úhradu označený za zrealizovaný. V príklade na obrázku je zaznamenané E V platitela a doba, do ktorej je parkovné uhradené a platiteľovi je odoslané potvrdenie o zaplatení na jeho telefón. Týmto sa može preukázať v prípade kontroly.


hlavné subsytémy